Gecotec CE-markering
kernactiviteiten Gecotec

Kernactiviteit

Ons werkgebied ligt binnen de technische regelgeving van de Europese Unie. Het grootste gedeelte vormt daarbij de CE-markering van machines, maar ook andere richtlijnen behoren tot ons dienstenpakket (zie ook “bedrijfsprofiel”).

Tevens brengen wij de Arbeidsmiddelenrichtlijn ten uitvoer (geen CE-markering).

Om u op deskundige wijze te kunnen adviseren, beschikken wij over uitgebreide informatie, kennis en praktijkervaring.

Ons dienstenpakket kan als volgt worden ingedeeld:

  • Advisering en opleiding door middel van seminars/cursussen
  • Projectbegeleiding en ondersteuning bij het opzetten van werkwijzen ter implementatie van de CE-markering binnen een organisatie.
  • Normenonderzoek
  • Het opstellen van de noodzakelijke technische dossiers.
  • Uitvoering van de gevarenanalyses voor de EG-richtlijnen.
  • Uitvoering van de Arbeidsmiddelenrichtlijn (onderdeel van de verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie RI&E)
  • Controle van gebruiksaanwijzingen op volledigheid m.b.t. de CE-markering.
  • Opstellen van volledige gebruiksaanwijzingen, uiteraard in het gewenste lay-out. 
  • Ontwikkeling van hulpmiddelen en informatie in het Nederlands en Duits (overige talen op aanvraag).
  • Vertalingen van documentatie, zoals gebruiksaanwijzing en EG-verklaring.

Zelf kunnen wij documentatie direct in het Nederlands, Duits en Engels opstellen.


+31 (0) 46 44 30 301
+31 (0) 84 73 99 004
+31 (0) 61 50 87 384
email sturen naar Gecotec email@gecotec.nl

Hegge 13
6365 EA
Schinnen
Nederland©2008 Gecotec
replica watches louis vuitton outlet replica watches louis vuitton outlet louis vuitton outlet replica watches rolex replica replica handbags replica watches replica handbags replica borse replica watches replique montre replica uhren replica watches