Gecotec CE-markering
De CE-markering Gecotec

De CE-markering

  • De wettelijke verplichting voor fabrikanten.

  • De reispas voor producten binnen de EG- en EFTA-landen.

  • De technische voorschriften met minimale eisen voor gezondheid, veiligheid, consumentenbescherming en milieubescherming.

  • Onder eigen verantwoording op de markt brengen van producten. 

  • Productaansprakelijkheid voor de fabrikanten.